Kalk i vattnet - Vi har lösningen för dig!

HydroFLOW® är den innovativa vattentekniken som eliminerar problemet som kalk orsakar.

Kalk i vattnet, eller hårt vatten som det också kan beskrivas som, är ofta en utmaning för dig med borrvatten eller brunnsvatten. Både privata hushåll och stora företag kan få problem inom detta område och det kan bli kostsamt att hitta lösningar för att bli av med problemet. HydroFLOW® är en prisvärd och effektiv lösning. Kontakta oss gärna om du vill ha mer information, samt för beställning

Beställ din produkt idag,

och dra nytta av den mest innovativa tekniken på marknaden!

Är kalk i vattnet farligt?

Kalk i är inte skadligt för hälsan. Den största nackdelen med hårt vatten är mer i form av potentiella skador på utrustning. Exempelvis kan element i en varmvattenberedare som är täckta med kalk leda till dålig värmekapacitet, ökad strömförbrukning och i slutändan kortslutningar.

Sådana problem kommer att kräva underhåll och reparationer, vilket i sin tur är kostsamt. HydroFLOW-tekniken har utvecklats med tanken att det inte behövs något underhåll och ses därför som en engångsinvestering.

Har du frågor om kalk i vattnet, kontakta oss gärna

Varför ska du välja HydroFLOW® som kalkborttagare?

DU SPARAR PENGAR
Kalkansamling minskar värmeeffektiviteten, vilket i sin tur gör att du lägger mer energi på uppvärmning. Detta leder till ökade kostnader.

LÄTT ATT MONTERA SJÄLV – du slipper kostnaden för en rörmokare.
Lätta att montera. I de flesta fall är detta något du kan göra helt själv.

NÄSTAN UNDERHÅLLSFRIA
Tekniken som används tar inte bara bort kalk som redan finns där – den förhindrar även kalkansamling i rören över tid.

ÖVER EN MILJON ENHETER SÅLDA VÄRLDEN
Produkten har sedan dess blivit mycket populär och säljs i ett 70-tal länder. Vi är den enda distributören i Sverige.

ANVÄND INTE KEMIKALIER
Produkten är kemikaliefri och miljövänlig.

PASSAR NÄSTAN ALLA TYPER AV RÖR
Var du än vill ta bort kalken har HydroFLOW® en produkt som passar.

Är det svårt att installera HydroFLOW-produkterna?

Hydroflow-produkterna är mycket enkla att använda. Du behöver ingen rörmokare för att installera produkten, detta kan göras helt själv utan erfarenhet. Bruksanvisningar om hur du sätter på din HydroFLOW-produkt finns i produktförpackningen.

Vanliga problemområden

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa kunder som kommer till oss med olika frågor enligt kalk. De vanligaste nedan är ackumulering av:

  • kalk i grytor/pannor
  • kalk i vattenkokare
  • kalk på duschmunstycke och duschväggar
  • kalk i diskmaskinen
  • kalk på varmvattenberedare

En övergripande konsekvens av kalkansamlingar i ledningarna är att förmågan att transportera värme i vattnet minskar. En konsekvens av detta är att effektiviteten i systemet inte är på en optimal nivå. Detta påverkar i sin tur din elräkning.

Har du något av dessa problem?

Hur fungerar tekniken?

Hydroflow-enheterna är utformade för att omsluta rör och skicka ett elektriskt fält in i vattnet i röret. Dessa signaler är helt ofarliga och kan inte märkas eller ses.

Dessa elektriska signaler sprids i hela rörsystemet, både med och mot vattenriktningen. När du har kalk i vattnet där du bor eller arbetar fastnar med tiden en hård avlagring på de ställen i rörsystemet med lågt tryck eller där vattnet värms upp. Detta blockerar rören, minskar värmeeffekten och gör t.ex. städning svårare.

Hydroflow-signalerna ger mineraler, kalk, struvit, alger, bakterier och andra joner och partiklar en plus/minusladdning. Detta binder samman partiklarna i större enheter i form av kristaller. Dessa är mikrokristaller som fortfarande inte kan märkas eller ses. Dessa kristaller antar en form som hindrar dem från att fästa på rörväggar och värmeelement. De förs med vattnet ut ur rörsystemet.

Hur fungerar tekniken i poolsammanhang?

Vattenparker, nöjesparker, simbassänger, spa, privata pooler och bubbelpooler försöker vi fylla på så lite nytt vatten som möjligt. Vattnet måste med andra ord renas istället för att bytas ut. Hydroflow-produkterna är på ett miljövänligt och kemikaliefritt sätt involverade i denna process.

Filtreringen och backspolningen av filtren blir mycket effektivare. Vattenförbrukningen för backspolning minskar drastiskt och strömförbrukningen minskar. Hydroflow-enheten laddar partiklarna när de passerar där den är monterad. Denna plus/minus laddning binder ihop partiklarna, de flockas ihop. Dessa flockade kristaller stansas sedan bättre in i filtren och avlägsnas mycket lättare genom backspolning. Vattenförbrukningen sjunker drastiskt.

Partiklar som borde ha stoppats men som tidigare tagit sig igenom filtren kommer att stoppas av filtret med Hydroflow eftersom de framstår som större kristaller. Detta gör vattnet i poolen klarare. Kemiska klarare kan reduceras drastiskt.

Avloppsreningsverk och industrier som använder vatten i produktionen behöver ha kontroll på bakterier och annat biologiskt material. Detta görs oftast genom att använda kemiska ämnen som är både dyra och skadliga för miljön. Hydroflow-produkter är ett 100 % miljövänligt och kemikaliefritt alternativ.

Ursprunget till HydroFLOW-tekniken

Utvecklingen av Hydroflow startade 1992 när Dr Danny Stefanini hittade en revolutionerande metod för att ta bort kalk i hushållen. Sortimentet har vuxit sedan dess och produkterna är nu även designade för att ta bort biofilm, alger, bakterier, mineraler och struvit, samt minska användningen av kemikalier generellt.

– Rör som inte har behandlats med Hydroflow

– Rör behandlade med Hydroflow